Регистър на проектите

Регистърът на проектите е информационна система за извършване на предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии


https://projectregister.egov.bg/


Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към входния екран