Инструкция за потребител за ескплоатация на Портал за ресурси

Описани са дейностите. които може да извършва потребител на Портала. Указанията за работа са в прикачения файл!

Файлове
Users_Guide_DAEU_potrebiteli.doc

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към входния екран