Инструкция за работа с GitLab

Описани са дейностите. които може да извършва потребител при работа с хранилището за изходен код GitLab.

Указанията за работа са в прикачения файл!

Файлове
GitLab_Guide_DAEU_potrebiteli.doc

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към входния екран