Разглеждане на организация


Организация
ЕИК:
Наименование:
Област:
Община:
Населено място:
Адрес:
Пощенски код:
Телефон:
Факс:
Ел. поща:

Софтуерни разработки, на които е възложител
НаименованиеВидВъзложителИзпълнителиСтатус
1Електронна библиотекабиблиотекаАгенция по заетосттаСИЕЛА НОРМА АДзавършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса:29.09.2020


Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към входния екран