Разглеждане на организация


Организация
ЕИК:
Наименование:
Област:
Община:
Населено място:
Адрес:
Пощенски код:
Телефон:
Факс:
Ел. поща:


Софтуерни разработки, на които е изпълнител
НаименованиеВидВъзложителИзпълнителиСтатус
1Единен регистър на вещите лицаАИСМинистерство на правосъдиетоСИЕЛА НОРМА АДзавършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса01.02.2021
2Електронна библиотекабиблиотекаАгенция по заетосттаСИЕЛА НОРМА АДзавършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса29.09.2020
3Информационна система на съдебното изпълнениеweb-услугаМинистерство на правосъдиетоСИЕЛА НОРМА АДзавършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса23.07.2020
4Разработване, внедряване и пускане в реална експлоатация на Единния портал за електронно правосъдие на изпълнителната власт в сектор "Правосъдие"АИСМинистерство на правосъдиетоСИЕЛА НОРМА АДзавършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса15.07.2020
5Работим за хората - укрепване на капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политикиАИСИнститут по публична администрацияСИЕЛА НОРМА АДзавършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса09.03.2020

Заявки за удостоверено изтегляне,подадени от организацията

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към входния екран