Разглеждане на организация


Организация
ЕИК:
Наименование:
Област:
Община:
Населено място:
Адрес:
Пощенски код:
Телефон:
Факс:
Ел. поща:


Софтуерни разработки, на които е изпълнител
НаименованиеВидВъзложителИзпълнителиСтатус
1Надграждане на Регистъра на висшите училищаАИСНационален център за информация и документацияДжи Ди Би Сол ООДзавършена
Начална дата на разработка: 15.03.2021
Крайна дата на разработка: 14.12.2021
Дата на статуса14.12.2021
2Информационна система и електронни административни услуги за признаване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, придобити в чужбинаАИСНационален център за информация и документацияДжи Ди Би Сол ООДзавършена
Начална дата на разработка: 24.06.2019
Крайна дата на разработка: 15.01.2020
Дата на статуса15.01.2020

Заявки за удостоверено изтегляне,подадени от организацията

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към входния екран