Други разработки

Софтуерни разработки: 8
ИДНаименованиеВидВъзложителИзпълнителиСтатусЛиценз
74Информационна система на съдебното изпълнениеweb-услуга Министерство на правосъдието СИЕЛА НОРМА АД
завършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 23.07.2020
EUPL (European Union Public License)
73Разработване, внедряване и пускане в реална експлоатация на Единния портал за електронно правосъдие на изпълнителната власт в сектор "Правосъдие"АИС Министерство на правосъдието СИЕЛА НОРМА АД
завършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 15.07.2020
EUPL (European Union Public License)
72"Интегриране на съществуващи информационни системи в АУЕР в една обща платформа. Разработване на нови функционалности и надграждане на съществуващи, вкл. изграждане на помощен контактен центърАИС Агенция за устойчиво енергийно развитие Дигитални решения ДЗЗД
завършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 09.03.2020
GPL (General Public License) 3.0
71Работим за хората - укрепване на капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политикиАИС Институт по публична администрация СИЕЛА НОРМА АД
завършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 09.03.2020
New BSD license
69Платформа за регистрация и участие в процедура на избор на членове на Съвета за развитие на гражданското обществоАИС Министерски съвет и неговата администрация ФИНИТ СОФТУЕР СИСТЕМС ЕООД
завършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 11.02.2020
EUPL (European Union Public License)
63Надграждане на АИС, на органите на изпълнителната власт в сектор „Правосъдие“АИС Министерство на правосъдието АБАТИ АД
завършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 05.12.2019
MIT License
60Портал за работа в държавната администрацияАИС Министерски съвет и неговата администрация Индекс България
завършена
Начална дата на разработка: 01.04.2019
Крайна дата на разработка: 01.09.2019
Дата на статуса: 30.09.2019
LGPL (Lesser General Public License)
59Платформа за достъп до обществена информацияАИС Министерски съвет и неговата администрация Индекс България
завършена
Начална дата на разработка: 01.11.2018
Крайна дата на разработка: 01.02.2019
Дата на статуса: 28.02.2019
LGPL (Lesser General Public License)

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към входния екран