Други разработки

Софтуерни разработки: 28
ИДНаименованиеВидВъзложителИзпълнителиСтатусЛиценз
135Разработване на Система за управление на националните инвестицииweb-услуга Министерски съвет и неговата администрация ОБЕДИНЕНИЕ ДА-СИ
завършена
Начална дата на разработка: 14.11.2019
Крайна дата на разработка: 31.12.2021
Дата на статуса: 08.06.2022
EUPL (European Union Public License)
121Създаване на специализирана информационна система, включваща инструменти за анализ и мониторинг на факторите, свързани със социално-икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на съдилищата и прокуратуритеweb-услуга Висш съдебен съвет ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
в разработка
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 15.04.2022
EUPL (European Union Public License)
115Разработване и внедряване на Единен регистър на съдебните заседателиweb-услуга Висш съдебен съвет ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
в разработка
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 11.04.2022
EUPL (European Union Public License)
113Информационна система "Лицензиране и регистри на КРС"АИС Комисия за регулиране на съобщенията ТехноЛогика ЕАД
завършена
Начална дата на разработка: 15.10.2020
Крайна дата на разработка: 15.12.2021
Дата на статуса: 15.12.2021
EUPL (European Union Public License)
97Надграждане на Интегрираната информационна система и Интернет портала на Народното събраниеАИС Администрация на Народното събрание Индекс България
завършена
Начална дата на разработка: 15.09.2020
Крайна дата на разработка: 27.04.2021
Дата на статуса: 04.01.2022
LGPL (Lesser General Public License)
96Надграждане на Регистъра на висшите училищаАИС Национален център за информация и документация Джи Ди Би Сол ООД
завършена
Начална дата на разработка: 15.03.2021
Крайна дата на разработка: 14.12.2021
Дата на статуса: 14.12.2021
EUPL (European Union Public License)
95Изграждане на инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услугиАИС Комисия за регулиране на съобщенията ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД
завършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 14.10.2021
Apache License 2.0
94Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернетАИС Комисия за регулиране на съобщенията ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД
завършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 04.10.2021
Apache License 2.0
93Механизъм за ограничаване на случаите на несъзнателен роумингАИС Комисия за регулиране на съобщенията ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД
завършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 19.07.2021
Apache License 2.0
91Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)АИС Агенция по обществени поръчки ДЗЗД Консорциум "ЕОП България"
завършена
Начална дата на разработка: 14.12.2017
Крайна дата на разработка: 14.04.2021
Дата на статуса: 17.08.2021
EUPL (European Union Public License)
90Разработване на електронен публичен регистър на отводитеweb-услуга Висш съдебен съвет ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
завършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 23.07.2021
EUPL (European Union Public License)
89Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” регистри и бази данни. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на рискаweb-услуга Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" ДЕМАКС ДИ ПИ АЙ АД
завършена
Начална дата на разработка: 07.08.2019
Крайна дата на разработка: 05.02.2021
Дата на статуса: 05.02.2021
EUPL (European Union Public License)
87Единен регистър на вещите лицаАИС Министерство на правосъдието СИЕЛА НОРМА АД
завършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 01.02.2021
EUPL (European Union Public License)
86„Разработване и пускане в експлоатация на информационната система, обслужваща Национален регистър на запорите, включваща модул за електронна публична продан“web-услуга Министерство на правосъдието КОНТРАКС АД
в разработка
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 18.12.2020
EUPL (European Union Public License)
85„Разработване и внедряване на централизиран електронен портал за медиация“web-услуга Министерство на правосъдието ПЕРФЕКТ ПЛЮС ЕООД
в разработка
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 18.12.2020
EUPL (European Union Public License)

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към входния екран