Други разработки

Софтуерни разработки: 16
ИДНаименованиеВидВъзложителИзпълнителиСтатусЛиценз
87Единен регистър на вещите лицаАИС Министерство на правосъдието СИЕЛА НОРМА АД
завършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 01.02.2021
EUPL (European Union Public License)
86„Разработване и пускане в експлоатация на информационната система, обслужваща Национален регистър на запорите, включваща модул за електронна публична продан“web-услуга Министерство на правосъдието КОНТРАКС АД
в разработка
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 18.12.2020
EUPL (European Union Public License)
85„Разработване и внедряване на централизиран електронен портал за медиация“web-услуга Министерство на правосъдието ПЕРФЕКТ ПЛЮС ЕООД
в разработка
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 18.12.2020
EUPL (European Union Public License)
84Електронна библиотекабиблиотека Агенция по заетостта СИЕЛА НОРМА АД
завършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 29.09.2020
EUPL (European Union Public License)
83Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдиеweb-услуга Висш съдебен съвет ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
завършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 25.07.2019
MIT License
82Информационна система и електронни административни услуги за признаване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, придобити в чужбинаАИС Национален център за информация и документация Джи Ди Би Сол ООД
завършена
Начална дата на разработка: 24.06.2019
Крайна дата на разработка: 15.01.2020
Дата на статуса: 15.01.2020
MIT License
81Надграждане на Регистъра на издадените удостоверения APOSTILLE и предоставяне на електронни административни услугиАИС Национален център за информация и документация ДУО СОФТ ЕООД
завършена
Начална дата на разработка: 24.06.2019
Крайна дата на разработка: 23.04.2020
Дата на статуса: 23.04.2020
EUPL (European Union Public License)
80Изграждане на нови регистри и интеграция на регистри и системи, поддържани от НАЦИД за осигуряване на качествена, надеждна и достъпна статистическа и справочна информация в областта на науката и образованиетоАИС Национален център за информация и документация СТОУН КОМПЮТЪРС АД
завършена
Начална дата на разработка: 24.06.2019
Крайна дата на разработка: 23.04.2020
Дата на статуса: 23.04.2020
EUPL (European Union Public License)
74Информационна система на съдебното изпълнениеweb-услуга Министерство на правосъдието СИЕЛА НОРМА АД
завършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 23.07.2020
EUPL (European Union Public License)
73Разработване, внедряване и пускане в реална експлоатация на Единния портал за електронно правосъдие на изпълнителната власт в сектор "Правосъдие"АИС Министерство на правосъдието СИЕЛА НОРМА АД
завършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 15.07.2020
EUPL (European Union Public License)
72"Интегриране на съществуващи информационни системи в АУЕР в една обща платформа. Разработване на нови функционалности и надграждане на съществуващи, вкл. изграждане на помощен контактен центърАИС Агенция за устойчиво енергийно развитие Дигитални решения ДЗЗД
завършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 09.03.2020
GPL (General Public License) 3.0
71Работим за хората - укрепване на капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политикиАИС Институт по публична администрация СИЕЛА НОРМА АД
завършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 09.03.2020
New BSD license
69Платформа за регистрация и участие в процедура на избор на членове на Съвета за развитие на гражданското обществоАИС Министерски съвет и неговата администрация ФИНИТ СОФТУЕР СИСТЕМС ЕООД
завършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 11.02.2020
EUPL (European Union Public License)
63Надграждане на АИС, на органите на изпълнителната власт в сектор „Правосъдие“АИС Министерство на правосъдието АБАТИ АД
завършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 05.12.2019
MIT License
60Портал за работа в държавната администрацияАИС Министерски съвет и неговата администрация Индекс България
завършена
Начална дата на разработка: 01.04.2019
Крайна дата на разработка: 01.09.2019
Дата на статуса: 30.09.2019
LGPL (Lesser General Public License)

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към входния екран