Национална програма за развитие: България 2020

Националната програма за развитие: България 2020 е интегриран документ, показващ връзката между приоритетите на ЕС в контекста на стратегията „Европа 2020" и националните приоритети на България. Т

ой е базата за програмирането на стратегически документи във връзка с изпълнението както на националните политики, така и на политиките на ЕС. Документът ще спомогне за оптимизиране на програмирането на развитието на България до 2020 г. Той осигурява рамката, в която да бъдат определяни приоритетите за разпределяне на публичните средства (национални и европейски), както и мобилизирането на частно и друго финансиране.

Националната програма за развитие: България 2020 отразява всички приети стратегически документи, осигурявайки пълно съгласуване между провежданите политики в България, като осигурява и основа за разработването на Споразумението за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020 г. В тази връзка са осъществени и съответните промени в Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет.

Планът за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2019-2020 г. е приет с Решение № 15 на Министерския съвет от 17 януари 2019 г. Тригодишният план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2018-2020 г. е приет с Решение № 767 на Министерския съвет от 12 декември 2017 г.

Тригодишният план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2017-2019 г. е приет с Решение № 1080 на Министерския съвет от 22 декември 2016 г.

Тригодишният план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2014-2016 г. е приет с Решение № 210 на Министерския съвет от 15 април 2014 г.

Тригодишният план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2015-2017 г. е приет с Решение № 794 на Министерския съвет от 02 декември 2014 г.

Тригодишният план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2016-2018 г. е приет с Решение № 1032 на Министерския съвет от 30 декември 2015 г.

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към входния екран