Инструкции за експлоатация

Публикации: 4
Описани са дейностите. които може да извършва потребител на Портала. Указанията за работа са в прикачения файл!
Публикувано: 12.11.2019
Описани са дейностите. които може да извършва администратор на Портала. Указанията за работа са в прикачения файл!
Публикувано: 12.11.2019
Описани са дейностите. които може да извършва потребител при работа с хранилището за изходен код GitLab. Указанията за работа са в прикачения файл!
Публикувано: 12.11.2019

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към входния екран