Разработки на ДАЕУ

Софтуерни разработки: 9
ИДНаименованиеВидВъзложителИзпълнителиСтатусЛиценз
134Система за сигурно елетронно връчванеweb-услуга Държавна агенция "Електронно управление" СИЕЛА НОРМА АД
завършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 18.01.2022
EUPL (European Union Public License)
130Интеграция на ИС еПлащане с Централен ВПОС терминалweb-услуга Държавна агенция "Електронно управление" ДИДЖИТАЛ Нейчър България ЕООД
завършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 19.05.2022
EUPL (European Union Public License)
116ЕПДЕАУАИС Държавна агенция "Електронно управление" АЙ БИ ЕС - БЪЛГАРИЯ ЕООД
в разработка
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 14.04.2022
New BSD license
112Разширяване на обхвата на средата за Междурегистров обмен на справочна и удостоверителна информация, гарантиране работоспособността на същата, създаване и актуализиране на справки, адаптери, присъединяване на нови регистри и надграждане на средата (RegiX) с нови функционалностиАИС Държавна агенция "Електронно управление" ТехноЛогика ЕАД
в разработка
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 22.02.2022
GPL (General Public License) 3.0
111Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)АИС Държавна агенция "Електронно управление" МАПЕКС АД
завършена
Начална дата на разработка: 19.09.2017
Крайна дата на разработка: 18.01.2022
Дата на статуса: 08.02.2022
EUPL (European Union Public License)
92Интеграционен слой на ЕУ - ESBинтерфейс Държавна агенция "Електронно управление" "АЙ БИ ЕС БУЛ ЕС АЙ" ДЗЗД
завършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 30.07.2021
EUPL (European Union Public License)
88Публичен електронен регистър на проектите и дейностите и Информационна система за бюджетен контролАИС Държавна агенция "Електронно управление" ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД
завършена
Начална дата на разработка: 18.07.2019
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 11.05.2021
LGPL (Lesser General Public License)
70Редактор на метаданни EuroGEOS, съгласно изискванията на Директива за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE)АИС Държавна агенция "Електронно управление" МАПЕКС АД
в разработка
Начална дата на разработка: 04.04.2019
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса: 10.02.2020
EUPL (European Union Public License)
61Портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системиАИС Държавна агенция "Електронно управление" Индекс България
завършена
Начална дата на разработка: 01.06.2019
Крайна дата на разработка: 30.09.2019
Дата на статуса: 19.11.2019
LGPL (Lesser General Public License)

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към входния екран