Инструкция за администратор на Портала за ресурси

Описани са дейностите. които може да извършва администратор на Портала за ресурси.

Указанията за работа са в прикачения файл!

Файлове
Users_Guide_DAEU_admin.doc

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към входния екран