Разглеждане на организация


Организация
ЕИК:
Наименование:
Област:
Община:
Населено място:
Адрес:
Пощенски код:
Телефон:
Факс:
Ел. поща:

Софтуерни разработки, на които е възложител
НаименованиеВидВъзложителИзпълнителиСтатус
1Единен регистър на вещите лицаАИСМинистерство на правосъдиетоСИЕЛА НОРМА АДзавършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса:01.02.2021
2„Разработване и внедряване на централизиран електронен портал за медиация“web-услугаМинистерство на правосъдиетоПЕРФЕКТ ПЛЮС ЕООДв разработка
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса:18.12.2020
3„Разработване и пускане в експлоатация на информационната система, обслужваща Национален регистър на запорите, включваща модул за електронна публична продан“web-услугаМинистерство на правосъдиетоКОНТРАКС АДв разработка
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса:18.12.2020
4Информационна система на съдебното изпълнениеweb-услугаМинистерство на правосъдиетоСИЕЛА НОРМА АДзавършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса:23.07.2020
5Разработване, внедряване и пускане в реална експлоатация на Единния портал за електронно правосъдие на изпълнителната власт в сектор "Правосъдие"АИСМинистерство на правосъдиетоСИЕЛА НОРМА АДзавършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса:15.07.2020


Заявки за удостоверено изтегляне,подадени от организацията

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към входния екран