Разглеждане на организация


Организация
ЕИК:
Наименование:
Област:
Община:
Населено място:
Адрес:
Пощенски код:
Телефон:
Факс:
Ел. поща:


Софтуерни разработки, на които е изпълнител
НаименованиеВидВъзложителИзпълнителиСтатус
1Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)АИСДържавна агенция "Електронно управление"МАПЕКС АДзавършена
Начална дата на разработка: 19.09.2017
Крайна дата на разработка: 18.01.2022
Дата на статуса08.02.2022
2Редактор на метаданни EuroGEOS, съгласно изискванията на Директива за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE)АИСДържавна агенция "Електронно управление"МАПЕКС АДв разработка
Начална дата на разработка: 04.04.2019
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса10.02.2020

Заявки за удостоверено изтегляне,подадени от организацията

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към входния екран