Разглеждане на организация


Организация
ЕИК:
Наименование:
Област:
Община:
Населено място:
Адрес:
Пощенски код:
Телефон:
Факс:
Ел. поща:


Софтуерни разработки, на които е изпълнител
НаименованиеВидВъзложителИзпълнителиСтатус
1Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдиеweb-услугаВисш съдебен съветИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АДзавършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса25.07.2019

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към входния екран