Разглеждане на организация


Организация
ЕИК:
Наименование:
Област:
Община:
Населено място:
Адрес:
Пощенски код:
Телефон:
Факс:
Ел. поща:


Софтуерни разработки, на които е изпълнител
НаименованиеВидВъзложителИзпълнителиСтатус
1Създаване на специализирана информационна система, включваща инструменти за анализ и мониторинг на факторите, свързани със социално-икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на съдилищата и прокуратуритеweb-услугаВисш съдебен съветИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АДв разработка
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса15.04.2022
2Разработване и внедряване на Единен регистър на съдебните заседателиweb-услугаВисш съдебен съветИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АДв разработка
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса11.04.2022
3Разработване на електронен публичен регистър на отводитеweb-услугаВисш съдебен съветИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АДзавършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса23.07.2021
4Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдиеweb-услугаВисш съдебен съветИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АДзавършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса25.07.2019

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към входния екран