Разглеждане на организация


Организация
ЕИК:
Наименование:
Област:
Община:
Населено място:
Адрес:
Пощенски код:
Телефон:
Факс:
Ел. поща:


Софтуерни разработки, на които е изпълнител
НаименованиеВидВъзложителИзпълнителиСтатус
1Разширяване на обхвата на средата за Междурегистров обмен на справочна и удостоверителна информация, гарантиране работоспособността на същата, създаване и актуализиране на справки, адаптери, присъединяване на нови регистри и надграждане на средата (RegiX) с нови функционалностиАИСДържавна агенция "Електронно управление"ТехноЛогика ЕАДв разработка
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса22.02.2022
2Информационна система "Лицензиране и регистри на КРС"АИСКомисия за регулиране на съобщениятаТехноЛогика ЕАДзавършена
Начална дата на разработка: 15.10.2020
Крайна дата на разработка: 15.12.2021
Дата на статуса15.12.2021

Заявки за удостоверено изтегляне,подадени от организацията

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към входния екран