Разглеждане на организация


Организация
ЕИК:
Наименование:
Област:
Община:
Населено място:
Адрес:
Пощенски код:
Телефон:
Факс:
Ел. поща:


Софтуерни разработки, на които е изпълнител
НаименованиеВидВъзложителИзпълнителиСтатус
1Изграждане на инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услугиАИСКомисия за регулиране на съобщениятаИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАДзавършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса14.10.2021
2Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернетАИСКомисия за регулиране на съобщениятаИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАДзавършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса04.10.2021
3Механизъм за ограничаване на случаите на несъзнателен роумингАИСКомисия за регулиране на съобщениятаИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАДзавършена
Начална дата на разработка:
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса19.07.2021
4Публичен електронен регистър на проектите и дейностите и Информационна система за бюджетен контролАИСДържавна агенция "Електронно управление"ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАДзавършена
Начална дата на разработка: 18.07.2019
Крайна дата на разработка:
Дата на статуса11.05.2021

Заявки за удостоверено изтегляне,подадени от организацията

Сесията ви е изтекла

Ще бъдете прехвърлени към входния екран